Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een brief of mail te sturen naar ons kantoor.

Directie 

Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Privacy verklaring Eindelijk Thuis B.V.

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Eindelijk Thuis B.V. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Eindelijk Thuis B.V. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Eindelijk Thuis B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Eindelijk Thuis B.V.  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden van gegevensverwerking
Eindelijk Thuis B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Gevoelige informatie
Eindelijk Thuis B.V. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Eindelijk Thuis B.V. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Eindelijk Thuis B.V. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Eindelijk Thuis B.V. kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op
http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Internetsites van derden
Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier en nieuwsbrief
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacystatement
Eindelijk Thuis B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Eindelijk Thuis is een persoonlijk en betrokken kantoor voor hypotheekadvies en het aankopen van je nieuwe (t)huis.

Onze betrokkenheid blijkt uit onze adviezen, waarin we compromisloos het beste voor jou willen. We nemen de tijd, we begrijpen dat het een spannende tijd is en geduldig leggen we alles uit tot je zelf een goede keuze kunt maken. We zijn volledig onafhankelijk, provisievrij en transparant. Wij tonen je bijvoorbeeld rentelijsten met alle hypotheekaanbieders. In onze referenties kun je zien hoe onze dienstverlening wordt ervaren.

Verhuizen is een spannende tijd. Naast hypotheken kunnen wij je begeleiden bij de verkoop van je huidige woning en de aankoop van uw nieuwe woning. Vaak horen we dat het zo fijn was dat alles op elkaar afgestemd werd en alle vragen rondom verhuizen bij één persoon gesteld konden worden. “Van Huis naar Thuis”. Ons logo verbeeld het pad dat we samen lopen naar jouw nieuwe (t)huis.

Klik hier voor: Hypotheek | Woning aankopen | Over Eindelijk Thuis

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van Eindelijk Thuis B.V.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel Eindelijk Thuis B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Eindelijk Thuis B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Eindelijk Thuis B.V. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan Eindelijk Thuis B.V. of aan derden waarmee Eindelijk Thuis B.V. een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eindelijk Thuis B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Eindelijk Thuis B.V. zendt, is niet gegarandeerd. Eindelijk Thuis B.V. raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Eindelijk Thuis B.V. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Eindelijk Thuis B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Eindelijk Thuis B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Eindelijk Thuis B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
 2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
 3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Eindelijk Thuis B.V. of aan u wordt gezonden
 4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
 5. misbruik van deze internetsite
 6. verlies van gegevens
 7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
 8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Eindelijk Thuis B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Veel mensen ervaren de aankoop van een woning een woning als een spannende tijd. Dit aankopen kun je uit handen geven aan ons. En onze kosten verdienen we vaak in veelvoud terug door ons onderhandel resultaat. Natuurlijk kun je zelf ook op funda zoeken. We verdiepen ons oprecht in jou jouw woonwens en stellen jouw belangen centraal tijdens het aankoopproces. Door onze zoekervaring kom je bij de juiste woningen uit en kunt deze sneller en beter vergelijken dan dat je er tientallen gaar vergelijken en wellicht het overzicht kwijt raakt.

Samen met jou bespreken we de technische kant van de woning, woonplezier en of deze woning jou/jullie het gevoel geeft echt thuis te zijn. Vervolgens onderhandelen we over prijs en voorwaarden. Eindelijk Thuis werkt samen met betrouwbare partners. Zoals geselecteerde notaris kantoren, taxateurs, bouwkundig adviseurs en banken. We hebben al vele mensen mogen begeleiden bij de aankoop van hun huis en hun hypotheek. Lees onze referenties waarom mensen voor onze dienstverlening kozen.

Al ruim 10 jaar begeleiden we bij Eindelijk Thuis mensen bij het vinden van hun thuis. Niet voor niets is onze slogan Van Huis naar Thuis!

Benieuwd wat het kost? Neem direct contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. Dan weet je meteen wat we voor jou kunnen betekenen.

 

Verschil tussen een verkoop makelaar en een aankoop makelaar

Een verkoopmakelaar behartigt niet jouw belangen, maar die van de verkoper. De verkoopmakelaar is er immers om te verkopen en niet om u de voor u beste aankoop te bieden.

 

Aankopen is belangrijker dan verkopen!

Voor het verkopen van een woning wordt vrijwel altijd een verkoopmakelaar ingeschakeld. Terwijl je bij de aankoop van de woning een weloverwogen beslissing wil maken over de woning en haar omgeving en andere factoren die van belang zijn. Aan de nieuwe woning zit je namelijk voor lange tijd aan vast, de woning die je verkoopt daar ben je van af.

Wat doen wij voor je

 •          Door de juiste vragen te stellen onderzoeken we je woonwensen. Veelvuldig horen we dat er vragen gesteld worden waar men nog helemaal niet aan gedacht had.
 •          Mee zoeken
 •          Vaak horen we dat mensen na een groot aantal woningen niet echt meer weten waarop ze gaan vergelijken met de vorige woningen. Door selectief te gaan kijken kun je veel beter vergelijken en kun je ook nog eens veel tijd besparen.
 •          Mee bezichtigen, en de woning onafhankelijk met je bespreken. En weer naar de volgende woning gaan als deze woning niet
 •          Onderhandelen over o.a. over de prijs en de voorwaarden van aankoop.
 •          Koopakte door nemen
 •          Mocht er iets wijzigen in de verkoop van jouw huidige woning dan stemmen we ook de aankoop daar weer op af indien mogelijk.
 •          Eindelijk Thuis begeleid u deskundig en professioneel tijdens het hele aankooptraject van uw woning. Vanaf het eerste aankoopadvies tot en met de overdracht bij de notaris!

 Onafhankelijk

Ons kantoor is geheel onafhankelijk. We zijn niet aangesloten bij een branchevereniging en hebben geen banden met andere kantoren.

 

Klik hier voor: Hypotheek | Over Eindelijk Thuis

Onze referenties

Contact gegevens

Eindelijk Thuis B.V.

 

06-50900049

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.eindelijkthuis.nl